Farma VUB
Geschiedenis
1969-1977
Tony Dewit , de derde pro-senior (1970-71) van de Farmaceutische Kring, mailde ons in juni 2001 onderstaande geschiedenis. Hij miste net het prille begin van onze kring (1968), maar ook nu (of toch minstens tot 2019) nog kan je hem vaak tegenkomen op doop, cantus of St-V.

GESCHIEDENIS F.K.

1. Ontstaan

Hierover kan ik helemaal niets vertellen vermits ik pas in oktober 1969 aan de V.U.B. arriveerde en dan nog rechtstreeks in de 1ste graad. Het Farmaceutisch Instituut was toen volledig op Solbosch gevestigd.

De kringkleuren waren toen wit-groen en het schild was eveneens vertikaal in twee gelijke helften verdeeld met op de groene helft slang en beker en op de witte helft het gekende Vivat, Floreat, Crescat, Farmacie. Foto oud praeseslint Volgens mij werden kleuren en schild gewoon overgenomen van de R.U.G. en de K.U.L. vermits deze reeds bestonden bij D'Haenens-Lammens. Ik vermoed dat de huidige kleuren (voor Farmacie enkel groen) Foto nieuw praeseslint ontstaan zijn in de jaren 1975-76 onder impuls van de uitgevers van de 1ste V.U.B. codex (met name Leo Ven, Danny Baillien, Tony Dewit, e.a.) en waarbij we ons verdiept hadden in de regels van de heraldiek. De toga's zijn, denk ik, nog iets later of misschien wel gelijktijdig ontstaan naar analogie met de G.K.

2. Het leven toen

Zoals ik al zei leefde het Farmaceutisch Instituut volledig op Solbosch. Wij gebruikten daar het studentenrestaurant en cafetaria; de lessen en labo's werden gegeven in het eerste gebouw en 2 prefab-gebouwtjes links bij het binnenkomen vanaf de A. Buyllaan.

Je mag niet vergeten dat alles nog maar begon op zijn pootjes te vallen na de gekende mei-revolte van 1968 en dat de graadsjaren Farmacie vooral bevolkt werden door studenten die hun kandidaturen in Gent, Antwerpen of Leuven hadden afgewerkt. De echte U.L.B. tradities moesten door ons nog ontdekt worden. In 1972 verhuisde het Farmaceutisch Instituut dan naar St Genesius Rode, om in 1977 definitief haar plaats te vinden in Jette.

3. De Farmaceutische Kring

De aktiviteiten van de F.K. stonden toen nog op een laag pitje en de weinige studentikoze fuifbeesten trokken dan ook regelmatig naar de aktiviteiten van grote broer G.K.

Ik herinner mij nog dat enkele studenten mij begin mei 1970 vroegen om praeses van de F.K. te worden, gezien mijn ervaring als pro-senior van de Gentse Biologische Kring. Eigenlijk had ik daar niet zoveel zin meer in, maar na enig aandringen besloot ik dan toch maar om die taak op te nemen en om de F.K. wat meer leven in te blazen.
Mijn jaarprogramma bestond toen uit :
- een schachtendoop
- twee cantussen, waarvan één dienst deed als ontgroeningscantus
- een farmaceutische uitstap
Verder was er natuurlijk nog de deelname aan de verschillende G.K. aktiviteiten.

De schachtendoop en de cantussen gingen door in " Café de la Paix " op de Renbaanlaan, tegenover het tramdepot. Dit café werd uitgebaat door Jeanne Wittebols, een vriendin en studiegenote van Margot Weissgerber, die de stamkroeg " Chez Margot - Au Student " uitbaatte op de hoek van de Lentestraat en de Kroonlaan (cfr " De rolders in de nacht ", waar toen Marraine vervangen werd door Margot). Margot

Verder hadden wij als stamkroeg " Le Nobel ", een vrij sjieke taveerne op de A. Buyllaan schuin tegenover de Johannalaan. Hier gingen we veelvuldig tijdens de middag en tijdens het brossen met de kaarten spelen (vooral kleurenwhist en poker).

De farmaceutische uitstap omhelsde een 12-daagse reis (26 maart-7 april 1972) naar farmaceutische bedrijven in Engeland, onder impuls van Prof L. Dryon, die vooral de nodige sponsoring wist te versieren. Je zal je misschien afvragen waarom deze uitstap pas in 1972 doorging? Wel, dergelijke bezoeken konden alleen plaats vinden met laatstejaarsstudenten.
Na Calais-Dover (met Hoovercraft) vertrokken wij eerst richting Nottingham waar wij de bedrijven FISONS Fisons, BOOTS Boots en RIKER Riker bezochten. Denk nu niet dat het allemaal zo ernstig was, want in de privé-club van Riker organiseerden wij een T-D en tijdens ons bezoek aan de stad Nottingham organiseerden wij in de oudste pub van de stad een mini-cantus. Oudste_pub_van_Nottingham Nadien vertrokken we naar Manchester en bezochten de research-laboratoria van I.C.I. (Imperial Chemical Industries) te Macclesfield. Nadien ging het naar WELLCOME Wellcome (met de grootste farmaceutische bibliotheek ter wereld) en de firma GLAXO Glaxo Glaxo te Greenford. Tenslotte keerden we terug richting London, met een bezoek aan BEECHAM (Brockham Park). De laatste dagen spendeerden we dan aan een historisch, cultureel, geografisch en culinair bezoek van de Britse hoofdstad. Londen_Tower_bridge London_Big_Ben Bushalte_op_Gloucester_road Dit alles gebeurde bijna gratis dank zij de sponsoring.

Na de verhuis van het Farmaceutisch Instituut naar St Genesius Rode raakten wij helemaal geïsoleerd van het studentengebeuren. Toch organiseerde de F.K. vrij regelmatig een cantus in het café " De Dragonder " en vonden er vin-chauds in de labo's plaats. Ook café " Balle d'or " bij Adeline werd druk bezocht.

Nadat ik in 1977 mijn doctoraat had afgelegd en het Farmaceutisch Instituut definitief in Jette werd gevestigd heb ik zeker gedurende 10 jaren niets meer gehoord van de F.K., met het gevolg dat ik hierover ook niets kan vertellen. Nadien kreeg ik opnieuw uitnodigingen van de F.K. en kon ik mij nog eens sporadisch in de studentikoze ambiance storten. Over die periode weten jullie natuurlijk veel meer (zeker als ik de prachtige website bekijk).

Nog veel studentikoze groetjes

Tony Dewit
Senior F.K. 1970-71

Vanaf 1991
Aanvullend op het verhaal van prosenior Tony Dewit over het eerste decennium van de Farmaceutische Kring, vertelt prosenior Frederik Questier hieronder de geschiedenis tijdens zijn studententijd vanaf 1991, met updates (als VUB personeelslid) tot alvast 2020.

1. Campus

Het Farmaceutisch Instituut bevindt zich sinds 1977 in Jette, maar toen ik in 1991 begon, werd het eerste kandidaatsjaar van alle medische opleidingen nog ingericht door de faculteit Wetenschappen op de campus Oefenplein in Etterbeek. FK organiseerde bijna alle activiteiten in Jette, maar pikte de schachtjes regelmatig op in Etterbeek. In september 1997 werd ook de "1ste kan" getransfereerd naar de Medische Campus te Jette.
Op onze campus was er toen maar 1 faculteit (Faculteit Geneeskunde en Farmacie), maar we hadden wel 3 facultaire kringen: De Farmaceutische Kring, de Geneeskundige Kring en (tot 2000) de Tandheelkundige Kring. Ook op de campus, bevindt zich de Erasmushogeschool Brussel met de kringen Manu Juvanta (verpleegkunde) en sinds circa 1998 Normalia (lerarenopleiding). We waren misschien kleine kringen (vergeleken met Etterbeek, waar er meestal maar 1 kring per faculteit is), maar we waren een intieme groep en we gingen bijna zonder onderscheid naar elkaars activiteiten.
Naast de facultaire kringen, zijn er of waren er in Jette ook nog twee clubs: Boves Luci en vroeger Klamme Hand.

2. De Farmaceutische Kring

Tegenwoordig gebruikt men naast de oorspronkelijke afkorting "FK" net zoveel de afkorting "Farma".
Jaarlijks organiseert de kring meer dan 30 activiteiten. De activiteiten vanaf 1994 (en sinds een duik in ons archief vanaf 1971!) vind je terug op onze activiteiten pagina.
Een beschrijving van onze studentikoze tradities en klederdracht vind je op onze codexreglement pagina. We kopen nog steeds onze linten bij Dhaenens-Lammens (Galaitstraat 28, Schaarbeek 02/2150770)! De klakken kochten we bij La Maison de la Casquette (Vlaamsesteenweg 28B, 02/5114134 - vlakbij metro Sint-Katelijne), Foto La Maison de la Casquette, later ook via het BSG.

3. Kroegen

Onze stamkroeg is "Cafe de Boerkes" Foto Cafe De Boerkes in de Dielegemsesteenweg 183 te Jette. Het zou oorspronkelijk een boerderij geweest zijn en een 'kolenkot' (waar kolen verkocht werd). Toen de VUB campus te Jette werd opgericht rond 1977, had de toenmalige boerenzoon Jean Van Aerden, het geniale idee er te starten met een studentencafe. Een aantal verschillende uitbaters zijn hem opgevolgd, waaronder Jean's zus Marina (tot circa 1988?), een beruchte "vetten Os" en Jan Nijs. Van circa januari 1991 tot 1999 werd het cafe uitgebaat door een andere "Jean van de Boerkes" (Johan De Cock) en van 1999 tot de corona pandemie in 2020 door Bart Wachtelaer.
Het was de stamkroeg van alle Jetse kringen, maar in de beginjaren 90 leek het vaak een Farma-cafe, met enkele beruchte anciens die dagelijks arriveerden rechtstreeks vanuit het labo en bleven tot in de vroege uurtjes. Jawel, menig laboverslag zou gemaakt (of overgepend?) zijn op de toog. Ooit (begin jaren negentig?) heeft Farma zelfs plannen gehad om de Boerkes over te nemen. Tot halverwege jaren 90 hadden we ad-fundum spelletjes (pyramide, kaartjes blazen, Suske-Wiet, ...) Tegenwoordig ligt het drinktempo al heel wat lager...

Ook populair, vnl bij terrasjesweer of voor een deftige hap, was de taverne "De Bibitor" (Tentoonstellingslaan, tot april 2016, daarna afgebroken), uitgebaat door "Den Urk" Kris De Pauw (gestorven 2009).

Tot halverwege de jaren negentig gingen we ook vaak naar de cafés rond Simonis: "Het Groot gevaar" (afgebrand in 2010) en "De Kampuskelder" (daarna De Slurf genaamd en nu gesloten). In Het Groot gevaar was er een live DJ en de Farma-girls dansten er steevast op tafel. Het enige probleem met die verre cafés was een nuchtere chauffeur vinden om terug thuis te geraken.

4. Feestzaal

Voor TD's en cantussen kunnen we (gratis) een zaal gebruiken van de VUB, gelegen tussen de studentenkoten, boven de dienst Huisvesting. FK, GK en TK hadden voor de uitbating een aparte organisatie opgericht, de BOJ (BestuursOrganisatie Jette). De BOJ kocht aan bij de brouwer in het het groot en vroeg een laag huurgeld (voor externen een iets minder laag huurgeld) en iets meer dan kostprijs voor de drank. Met die inkomsten moest enkel onderhoud van de zaal betaald worden. De BOJ legde maximum prijzen op voor inkom en drank. Studentikoze prijzen noemden we dat. Zo was in 1991 de prijs voor 5 pintjes 100BF (2,5 euro).
De zaal werd oorspronkelijk "BSG-zaal" genoemd (zoals die in Etterbeek). Rond 1993 zijn we die "BOJ-zaal" beginnen te noemen. Die naam was tijdelijk, maar we zijn er nooit meer van afgeraakt, ook niet na een wedstrijd. De winnende naam was Biospheer III (Biospheer I zijnde de aarde en Biospheer II zijnde een ecologisch experiment.)

Toen in 2001 een fitness centrum met feestzaal werd gebouwd, oorspronkelijk Sportopolis genaamd, later HealthCity en Basic Fit, wou de VUB dat we de BOJ-zaal opgaven en in Sportopolis zouden gaan fuiven en cantussen. De VUB had echter, niettegenstaande haar zware investeringen in Sportopolis, verzuimd tijdig studentikoze prijzen te bedingen voor de feestzaal. Zo zou de zaalhuur voor een cantus 12 maal stijgen. En cantussen waren al in verval... Gelukkig hadden we nog overeenkomstdocumenten die stelden dat de BOJ-zaal niet mocht sluiten zolang er geen andere zaal beschikbaar is aan de zelfde voorwaarden. Dus annoo 2020 is de BOJ-zaal nog altijd onze feestzaal.

5. Doop

De doop werd samen georganiseerd met de Tandheelkundige Kring van minstens 1991 tot en met 2000 (toen de Tandheelkundige Kring ophield te bestaan...) Van 1991 tot 1993 hadden we een voordoop (sketchkes + schachtenverkoop) in de BOJ-zaal en buitendoop op de campus. In 1994 mochten we niet meer dopen in de BOJ-zaal wegens te vuil, en de doop gebeurde toen volledig buiten (tussen snijzaal en Laarbeek Bos). Sinds 1995 dopen we (op vraag van de Folklore Academie) zoals elke facultaire kring in Etterbeek en volgens de zelfde geplogenheden. In 1995 doopten we in de PK-zaal, waar de Etterbeekse Facultairen dat al jarenlang deden. Sinds 1996 mocht het daar echter niet meer wegens gevaar voor de onderliggende ijskelders (beschermd monument). Sindsdien zijn we nog steeds op zoek naar een definitieve doopzaal. In 1996 en 1997 doopten we in de K-garage op Campus Oefenplein, in 1998 en 1999 in een grote tent gehuurd door de VUB. In 2000 en 2001 doopten we in de oude Colruyt gebouwen te Etterbeek. Sinds 2002 dopen we in een grote permanente VUB-tent te Etterbeek.

6. Vin Chauds

Pro-senior Tony vertelde over de Vin-Chauds in de jaren 1970. Wel, we doen dat nog steeds. En omdat het zo een unieke traditie is verdient het misschien toch een woordje uitleg. De Vin-Chauds zijn geen kringactiviteiten; elk jaar organiseert één maal per jaar een Vin-Chaud op het einde van een labo, om het begeleidend personeel te bedanken. Het personeel (technisch, assistenten en professoren), alsook de andere jaren Farmacie zijn uitgenodigd. Er wordt warme wijn (met rhum!) geserveerd en een hapje. Vroeger werd er gezongen; nu gebruikt men steeds grotere muziekinstallaties. Er wordt gedanst op de labotafels, ook wel eens door personeel. Het laatste jaar probeert er meestal iets speciaal te maken. Zo herinner ik me rond 1993 en '94 optredens van kleinkunstzangers. Sinds 1995 organiseerde het laatste jaar meestal een karaoke tijdens de vin-chaud.

7. Internet

Farma was de eerste VUB-kring op het internet (misschien uitgezonderd de Info-groep; wel niet echt een kring). Op 18 mei 1994 vroeg ik bij de VUB een netwerk-account "farma" aan. In december 1994 stond de web site online, terwijl er toen wel nog maar een 3-tal Jetse VUB studenten online waren. Ja, het waren nog pionierstijden. 1994 was dan ook pas het eerste jaar waarin het Belgisch Internet opengesteld werd voor bedrijven. De site bevat o.a. de activiteiten, praesidium lijsten en foto's vanaf 1994 (of veel vroeger uit het archief). Zodat ik mijn verhaal hier een beetje kan inkorten ;-)

Gaudeamus

Frederik Questier
Senior FK 1994-95
Juni 2001, Jette
Laatst bijgewerkt juni 2004 en november 2020.

Creation Frederik Questier 21-Jun-01
Last Update Frederik Questier 08-Nov-20